İnsanlığa Faydalı Olmak

İnsan, yaratılmışların şerefçe en üstünü, ulvi duygulara ve faziletlere meyli bulunan bir varlıktır. Hz. Ali (k.v.) insanın mahiyetine ışık tutarak şöyle buyurmaktadır: “Sen kendini küçük bir cisim sanıyorsun. Hâlbuki sende en büyük âlem(in sırları) dürülmüştür.” İnsan, beşeriyete faydalı olduğu, vatana ve millete hizmet ettiği zaman sevgiye ve övülmeye layık olur. İnsan, içinde yasadığı topluma faydalı olduğu nisbette ve yararlı işler gördüğü müddetçe kâmil manada “İnsan” vasfını kazanır.

Hayırlı insan; insanlığa hayırlı olan, dertlilerin ızdırabına çare arayan, onların ihtiyaçlarını karşılayan kimsedir. İnsan-ı kâmil; maddi varlıklar karşısında irade ve idaresini sarsmayan, kalbi ile Hakk’a ve kalıbı ile halka yönelik bir faaliyet içinde bulunan, “Hakk için halka hizmet” noktasından hareketle didinen insandır.

Halka hizmete talib olan kimseler, vazifelerini yaparken çok dikkat göstermelidir. Halkın hizmetlerini omuzlayacak kimselerin merhametleri engin, hoşgörüleri bol, sabırları çok, hizmet anlayışları herkesi kuşatacak kadar geniş olmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde, “Kişi kardeşinin yardımcısı olduğu müddetçe, Allah da kulunun yardımcısıdır” buyurmaktadır. (Müsned-i Ahmed bin Hanbel c. 2, s. 274)

Halka hizmet edenlere yardımcı olmak, onlara mali, bedeni ve fikri destekte bulunmak da halka hizmet etmektir. Dünya sebepler âlemidir. Birçok şeyin meydana çıkması, şartlara ve sebeblere bağlanmış bulunmaktadır. Seven, sevilir; halkı sevindiren, sevinç içinde yaşar. “Müslüman kardeşinin (gönlü) içine sevinç koyman, mağfiret-i ilahiyi gerektirir.” (Feyz’ül-Kadir c. 2, s. 542)

İnsanlara hizmet, Rabbimizin emirlerinden olduğuna göre, bir ibadettir. İnsanları sevindirmek, Allahın rızasına erişmeye vesiledir. Çünkü “Farzlardan sonra, Allah katında amellerin en sevimlisi, müslüman(ın kalbi) içine sevinç koymaktır.” (et-Terğib ve’t-Terhib c. 3, s. 394)

Güneş, ışığını ayaklar altına serdiği için başlar üzerinde gezmektedir. Hizmete talib olanlar hizmeti halkın ayağına götürmeli ki, yerde insanlar, gökte melekler tarafından dua alıp övülmüş olabilsin.


Kaynak: www.vikz.de

 

Hits: 168

Paylaş: