Regaib Kandilini Ihya

Receb-i Şerîf’in ilk cuma gecesi, Regâib Gecesi’dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır. Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek’at Hâcet namazı kılınır. İki rek’atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha’dan sonra her rek’atte 3 İnnâ enzel-nâhü… ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiyye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiyye şudur:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Secdede 70 defa:

Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur.

Secdeden kalkıp bir defa:

Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem. İnneke ente’l-e’azzü’l-ekrem.” okunur.

Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa:

Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur.

Secdeden sonra duâ edilir. Duâda Allâh’a şu şekilde ilticâ etmelidir:

Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şa’bâne ve belliğnâ Ramazân.

***

Regâib Gecesi’nin gündüzünde, yani Cumâ günü öğle ile ikindi arasında 2 rek’atte bir selâm verilerek 4 rek’at teşekkür namazı kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 7 Âyetü’l-Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur.

Namazdan sonra:

25 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîmi’l-kebîri’l-müteâl”,

25 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” diyerek istiğfâr ve sonra da duâ edilir.

 

Kaynak: Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat.

 

Hits: 68

Paylaş:

2 Kommentare


 1. Mubarek üç aylar ve içindeki 4 kandil tüm ümmet-i Muhammed hakkında hayırlara vesile olsun.
  Hayırlı geceler.
  Turan


 2. The first Friday night of Rajab is the night of Ragaib. One should fast during the day.

  On the night of Ragaib, 12 Rak’ah Salat is to be prayed between Maghrib and Isha. In every Rak’ah, after Surah Fatiha, 3 Surah Qadr and 12 Surah Ikhlas is to be recited. Salaam is given after every two Rak’ah.

  After Salat, 7 Salat Ummiyya is read and Sajdah is performed. Salat Ummiyya is: “Allahumma salli alaa sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallim.”

  In Sajdah one should recite 70 times:

  “Subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaaikati war ruh.” Then the head is lifted from the Sajdah and the following is read once:

  “Rabbigfir warham wa tajawaz amma ta’lam. Innaka antal azzul akram.” Then Sajdah is performed and the following read 70 times:

  “Subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaaikati war ruh.”

  After the Sajdah, Dua is made. One should say:

  “Allahumma baarik lanaa rajaba wa sha’bana ve ballignaa ramadaan.”

  The morning after the night of Ragaib, meaning Friday, between Zuhr and Asr, a 4 Rak’ah Salat should be prayed. In every Rak’ah 1 Surah Fatiha, 7 Ayat al Qursi, 5 Surah Ikhlas, 5 Surah Falaq and 5 Surah Nas should be read. Salaam is given after every 2 Rak’ah. After Salat the following should be read 25 times: “La hawla walaa quwwata illa billahil aliyyil azim al kabiir al muta’aal.”

  25 times “Astagfirullah al azeem wa atuobu alayk” is recited and Dua made.

  Fazilet Neşriyat.

Comments are closed.