İnsanlığa Faydalı Olmak

İnsan, yaratılmışların şerefçe en üstünü, ulvi duygulara ve faziletlere meyli bulunan bir varlıktır. Hz. Ali (k.v.) insanın mahiyetine ışık tutarak şöyle buyurmaktadır: “Sen kendini küçük bir cisim sanıyorsun. Hâlbuki sende en büyük âlem(in sırları) dürülmüştür.” İnsan, beşeriyete faydalı olduğu, vatana ve millete hizmet ettiği zaman sevgiye ve övülmeye layık olur. İnsan, içinde yasadığı topluma faydalı olduğu nisbette ve yararlı işler gördüğü müddetçe kâmil manada “İnsan” vasfını kazanır.

weiterlesen

Hits: 169

Paylaş: