Evliyanın Kabulu Saadete İşarettir.

87. Mektub Pehlivan Mahmud’a yazılmıştır. Allahın sevgililerinin bir insanı kabul etmesinin büyük saadetlere vesile olduğunu bildirmektedir.

Allah size selamet vererek islamın doğru olan caddesinde bulundursun. Onun sahibine salat ve selam olsun.

Size müjdem, meyan Şeyh Müzzemmil oraya gelecekler. Onun faydası anlatılamayacak kadar kıymetli sohbeti vardır. Bir kimseyi Allahın sevdiklerinin kabul etmesi o kişi için ne büyük bir saadettir. Hele onu severek yanlarına çekerlerse en büyük saadet budur. O büyüklerin yanında bulunanlar kötülüklerden temizlenir. Bilcümle onun sohbetini ganimet biliniz ve sohbetini adabına riayet ediniz ki istifade edebilesiniz. Daha ne yazayım!

السلام اولا واخرا

Kaynak: Mektubat-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani (ks), Cilt 1, Mektup 87

 

Hits: 446

Paylaş:

Islamiyette Felsefe ve Filozof Yoktur.

Islam Felsefesi

İslam felsefesi olmadığı gibi, İslam filozofu da yoktur. Alt yapısında İslam eğitimi olan Müslüman Arab ve Türk menşe’li filozoflar vardır:

  • Aklı olmayan delidir.
  • Aklını kullanmayan sefihtir.
  • Aklın azlığı ahmaklıktır.
  • Sadece aklına güvenen ve ona uyan felsefecidir.
  • Kur’an-ı Kerimin ışığında akla yön verenler İslam alimleridir.
  • O halde İslamiyette felsefe yoktur. İslam filozofu yoktur. Felsefeden değerli İslam ilimleri ve filozoflardan efdal İslam alimleri vardır.

Karşılaştır: Mektubat Tercemesi, Hakikat Verlaghaus, 2014, S.448.

Hits: 70

Paylaş: