tabiatçı

İmam Gazali (ra) akıllı dinsizleri üç gruba ayırmıştır: Dehriyyun, Materyalist veya maddecilerdir. Bunlar Yunan filozoflardan asırlarca evvel vardı. Allah’ın varlığına inanmayıp herşeyin kendiliğinden olduğunu ve bunun böyle sonsuzca devam edeceğini […]

Paylaş: